Thống kê
Tổng Trung bình
Bài viết: 177
Chủ đề: 60
Thành viên: 892
Số bài mỗi ngày: 0.31
Số chủ đề mỗi ngày: 0.11
Số thành viên đang ký mỗi ngày: 1.58
Số bài viết cho mỗi thành viên: 0.2
Số chủ đề cho mỗi thành viên: 0.07
Trả lời trên số chủ đề: 1.95
Chung
Thành viên mới nhất: longthien1511
Số thành viên đã đăng bài: 3.03%
Người đăng nhiều nhất hiện nay: longthien1511 (1 bài viết)
Chuyên mục sôi động nhất: Đại số (95 bài viết, 30 chủ đề)
Top giới thiệu: admin (3 đã giới thiệu)

Phổ biến nhất...
Chủ đề được trả lời nhiều nhất Chủ đề được xem nhiều nhất
Bài toán giải tích về mối liên quan giữa R và R\Q (9 trả lời)
Một bài toán đại số về chứng minh ma trận (8 trả lời)
Các bài tập đại số A1 (7 trả lời)
Bài toán axtt (5 trả lời)
Bài tập đại số về nhóm hoán vị (5 trả lời)
Bài toán về cách xây dựng dãy con (5 trả lời)
Mối liên quan giữa liên tục và khả vi (5 trả lời)
Một bài toán về không gian vecto trên trường số thực và số phức và tính định thức (5 trả lời)
Bài toán về trường và miền nguyên (4 trả lời)
Đại Số (4 trả lời)
Vi tích phân (4 trả lời)
Chứng minh biểu thức định thức (3 trả lời)
Các bài toán giải tích A1 (3 trả lời)
Giải tích cơ sở (3 trả lời)
Một các bài toán trong đại số tuyến tính (3 trả lời)
Bài toán về cm đẳng cấu (8,424 lượt xem)
Chứng minh định lý trong Không gian vecto - Đại số tuyến tính A1 (8,239 lượt xem)
Chứng minh biểu thức định thức (7,872 lượt xem)
Bài toán axtt (7,598 lượt xem)
Một bài toán đại số về chứng minh ma trận (6,497 lượt xem)
THÔNG BÁO CHÍNH (6,320 lượt xem)
chứng minh định thức (6,308 lượt xem)
Đại Số (6,302 lượt xem)
đại số A1 (6,194 lượt xem)
Các bài tập đại số A1 (5,450 lượt xem)
Nhóm vô hạn (5,367 lượt xem)
Một bài toán về không gian vecto trên trường số thực và số phức và tính định thức (5,280 lượt xem)
bài toán ánh xạ tuyến tính (5,224 lượt xem)
Bài toán về trường và miền nguyên (4,695 lượt xem)
Một các bài toán trong đại số tuyến tính (4,616 lượt xem)