Thống kê
Tổng Trung bình
Bài viết: 174
Chủ đề: 58
Thành viên: 874
Số bài mỗi ngày: 0.33
Số chủ đề mỗi ngày: 0.11
Số thành viên đang ký mỗi ngày: 1.64
Số bài viết cho mỗi thành viên: 0.2
Số chủ đề cho mỗi thành viên: 0.07
Trả lời trên số chủ đề: 2
Chung
Thành viên mới nhất: Xiromantoa
Số thành viên đã đăng bài: 2.63%
Người đăng nhiều nhất hiện nay: Không có ai (0 bài viết)
Chuyên mục sôi động nhất: Đại số (92 bài viết, 27 chủ đề)
Top giới thiệu: admin (3 đã giới thiệu)

Phổ biến nhất...
Chủ đề được trả lời nhiều nhất Chủ đề được xem nhiều nhất
Bài toán giải tích về mối liên quan giữa R và R\Q (9 trả lời)
Một bài toán đại số về chứng minh ma trận (8 trả lời)
Các bài tập đại số A1 (7 trả lời)
Bài toán về cách xây dựng dãy con (5 trả lời)
Mối liên quan giữa liên tục và khả vi (5 trả lời)
Một bài toán về không gian vecto trên trường số thực và số phức và tính định thức (5 trả lời)
Bài tập đại số về nhóm hoán vị (5 trả lời)
Bài toán axtt (5 trả lời)
Đại Số (4 trả lời)
Bài toán về trường và miền nguyên (4 trả lời)
Vi tích phân (4 trả lời)
Chứng minh định lý trong Không gian vecto - Đại số tuyến tính A1 (3 trả lời)
Một các bài toán trong đại số tuyến tính (3 trả lời)
Giải tích cơ sở (3 trả lời)
Các bài toán giải tích A1 (3 trả lời)
Bài toán về cm đẳng cấu (8,234 lượt xem)
Chứng minh định lý trong Không gian vecto - Đại số tuyến tính A1 (8,155 lượt xem)
Chứng minh biểu thức định thức (7,708 lượt xem)
Bài toán axtt (7,421 lượt xem)
Một bài toán đại số về chứng minh ma trận (6,262 lượt xem)
THÔNG BÁO CHÍNH (6,154 lượt xem)
chứng minh định thức (6,149 lượt xem)
Đại Số (6,131 lượt xem)
đại số A1 (6,035 lượt xem)
Các bài tập đại số A1 (5,269 lượt xem)
Nhóm vô hạn (5,234 lượt xem)
Một bài toán về không gian vecto trên trường số thực và số phức và tính định thức (5,121 lượt xem)
bài toán ánh xạ tuyến tính (5,066 lượt xem)
Một các bài toán trong đại số tuyến tính (4,474 lượt xem)
Định Lý Fermat Bé (4,470 lượt xem)