Thống kê
Tổng Trung bình
Bài viết: 219
Chủ đề: 101
Thành viên: 934
Số bài mỗi ngày: 0.35
Số chủ đề mỗi ngày: 0.16
Số thành viên đang ký mỗi ngày: 1.5
Số bài viết cho mỗi thành viên: 0.23
Số chủ đề cho mỗi thành viên: 0.11
Trả lời trên số chủ đề: 1.17
Chung
Thành viên mới nhất: huonglz
Số thành viên đã đăng bài: 3.21%
Người đăng nhiều nhất hiện nay: huonglz (1 bài viết)
Chuyên mục sôi động nhất: Đại số (124 bài viết, 62 chủ đề)
Top giới thiệu: admin (3 đã giới thiệu)

Phổ biến nhất...
Chủ đề được trả lời nhiều nhất Chủ đề được xem nhiều nhất
Bài toán giải tích về mối liên quan giữa R và R\Q (9 trả lời)
Một bài toán đại số về chứng minh ma trận (8 trả lời)
Các bài tập đại số A1 (7 trả lời)
Hàm số (6 trả lời)
Mối liên quan giữa liên tục và khả vi (5 trả lời)
Bài toán về cách xây dựng dãy con (5 trả lời)
Bài toán axtt (5 trả lời)
Một bài toán về không gian vecto trên trường số thực và số phức và tính định thức (5 trả lời)
Bài tập đại số về nhóm hoán vị (5 trả lời)
Vi tích phân (4 trả lời)
Chứng minh biểu thức định thức (4 trả lời)
Đại Số (4 trả lời)
Các bài toán giải tích A1 (3 trả lời)
Giải tích cơ sở (3 trả lời)
Chứng minh định lý trong Không gian vecto - Đại số tuyến tính A1 (3 trả lời)
Bài toán về cm đẳng cấu (8,612 lượt xem)
Chứng minh định lý trong Không gian vecto - Đại số tuyến tính A1 (8,356 lượt xem)
Chứng minh biểu thức định thức (7,932 lượt xem)
Bài toán axtt (7,729 lượt xem)
THÔNG BÁO CHÍNH (6,655 lượt xem)
Một bài toán đại số về chứng minh ma trận (6,628 lượt xem)
chứng minh định thức (6,460 lượt xem)
Đại Số (6,413 lượt xem)
đại số A1 (6,278 lượt xem)
Các bài tập đại số A1 (5,571 lượt xem)
Nhóm vô hạn (5,456 lượt xem)
Một bài toán về không gian vecto trên trường số thực và số phức và tính định thức (5,376 lượt xem)
bài toán ánh xạ tuyến tính (5,319 lượt xem)
Một các bài toán trong đại số tuyến tính (4,665 lượt xem)
Định Lý Fermat Bé (4,548 lượt xem)