Thống kê
Tổng Trung bình
Bài viết: 186
Chủ đề: 56
Thành viên: 1,015
Số bài mỗi ngày: 0.27
Số chủ đề mỗi ngày: 0.08
Số thành viên đang ký mỗi ngày: 1.48
Số bài viết cho mỗi thành viên: 0.18
Số chủ đề cho mỗi thành viên: 0.06
Trả lời trên số chủ đề: 2.32
Chung
Thành viên mới nhất: Eserjescaf
Số thành viên đã đăng bài: 2.27%
Người đăng nhiều nhất hiện nay: Không có ai (0 bài viết)
Chuyên mục sôi động nhất: Đại số (87 bài viết, 26 chủ đề)
Top giới thiệu: admin (3 đã giới thiệu)

Phổ biến nhất...
Chủ đề được trả lời nhiều nhất Chủ đề được xem nhiều nhất
Bài toán giải tích về mối liên quan giữa R và R\Q (9 trả lời)
Một bài toán đại số về chứng minh ma trận (8 trả lời)
Các bài tập đại số A1 (7 trả lời)
Hàm số (6 trả lời)
Một bài toán về không gian vecto trên trường số thực và số phức và tính định thức (5 trả lời)
Bài toán về cách xây dựng dãy con (5 trả lời)
Bài tập đại số về nhóm hoán vị (5 trả lời)
Bài toán axtt (5 trả lời)
Mối liên quan giữa liên tục và khả vi (5 trả lời)
Vi tích phân (4 trả lời)
Đại Số (4 trả lời)
Hướng dẫn soạn thảo (4 trả lời)
Bài toán tung n con xúc sắc (4 trả lời)
bài toán ánh xạ tuyến tính (3 trả lời)
Một các bài toán trong đại số tuyến tính (3 trả lời)
Bài toán về cm đẳng cấu (9,504 lượt xem)
THÔNG BÁO CHÍNH (9,214 lượt xem)
Chứng minh định lý trong Không gian vecto - Đại số tuyến tính A1 (8,565 lượt xem)
Bài toán axtt (8,005 lượt xem)
Đại Số (7,097 lượt xem)
Một bài toán đại số về chứng minh ma trận (6,942 lượt xem)
chứng minh định thức (6,772 lượt xem)
đại số A1 (6,588 lượt xem)
Giới thiệu (6,573 lượt xem)
bài toán ánh xạ tuyến tính (6,257 lượt xem)
Các bài tập đại số A1 (6,198 lượt xem)
Nhóm vô hạn (5,749 lượt xem)
Một bài toán về không gian vecto trên trường số thực và số phức và tính định thức (5,598 lượt xem)
Hướng dẫn soạn thảo (5,541 lượt xem)
Một các bài toán trong đại số tuyến tính (5,027 lượt xem)