Thống kê
Tổng Trung bình
Bài viết: 233
Chủ đề: 149
Thành viên: 1,930
Số bài mỗi ngày: 0.26
Số chủ đề mỗi ngày: 0.17
Số thành viên đang ký mỗi ngày: 2.15
Số bài viết cho mỗi thành viên: 0.12
Số chủ đề cho mỗi thành viên: 0.08
Trả lời trên số chủ đề: 0.56
Chung
Thành viên mới nhất: needltit
Số thành viên đã đăng bài: 2.59%
Người đăng nhiều nhất hiện nay: thunguyen2015 (1 bài viết)
Chuyên mục sôi động nhất: Giải tích (84 bài viết, 42 chủ đề)
Top giới thiệu: admin (4 đã giới thiệu)

Phổ biến nhất...
Chủ đề được trả lời nhiều nhất Chủ đề được xem nhiều nhất
Bài toán giải tích về mối liên quan giữa R và R\Q (9 trả lời)
Mối liên quan giữa liên tục và khả vi (5 trả lời)
Bài toán về cách xây dựng dãy con (5 trả lời)
Một bài toán về không gian vecto trên trường số thực và số phức và tính định thức (5 trả lời)
Đại Số (5 trả lời)
Vi tích phân (4 trả lời)
Một các bài toán trong đại số tuyến tính (3 trả lời)
Các bài toán giải tích A1 (3 trả lời)
Giải tích cơ sở (3 trả lời)
Chứng minh định lý trong Không gian vecto - Đại số tuyến tính A1 (3 trả lời)
Nhóm vô hạn (3 trả lời)
giup e voi ak..... (2 trả lời)
Lý Thuyết Vành & Môđun (2 trả lời)
chứng minh định thức (2 trả lời)
Bài toán xác suất Chuồng nhốt thỏ (2 trả lời)
THÔNG BÁO CHÍNH (11,476 lượt xem)
Giới thiệu (9,359 lượt xem)
Chứng minh định lý trong Không gian vecto - Đại số tuyến tính A1 (9,060 lượt xem)
chứng minh định thức (8,284 lượt xem)
Đại Số (8,278 lượt xem)
Hướng dẫn soạn thảo (7,382 lượt xem)
đại số A1 (7,037 lượt xem)
Nhóm vô hạn (6,959 lượt xem)
Bài toán tung n con xúc sắc (6,939 lượt xem)
Mối liên quan giữa liên tục và khả vi (6,575 lượt xem)
Một bài toán về không gian vecto trên trường số thực và số phức và tính định thức (6,429 lượt xem)
Một các bài toán trong đại số tuyến tính (5,619 lượt xem)
Phần mềm Maple 2015 (5,013 lượt xem)
Định Lý Fermat Bé (4,891 lượt xem)
Tổng trực tiếp các kgvt (4,685 lượt xem)