Diễn đàn sinh viên Toán Tin

Phiên bản đầy đủ: Xác suất thống kê
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Xem phiên bản đầy đủ với định dạng thích hợp.

Xác suất thống kê

Chủ đề

  1. 676872 522227 (0 Trả lời)
  2. 168899 859699 (0 Trả lời)
  3. Vay sung túc Hạnh phúc an bình (0 Trả lời)
  4. Bài toán tung n con xúc sắc (9 Trả lời)
  5. Bài toán xác suất Chuồng nhốt thỏ (2 Trả lời)