BLOG

Diễn đàn sinh viên Toán Tin – khoa Toán Tin học đại học Khoa Học Tự Nhiên TPHCM

Quy định

Để tiện cho việc quản lý cũng như duy trì hoạt động của Blog ToanTin.Org phù hợp với luật pháp của nhà nước, ban điều hành Blog ToanTin.Org lập ra quy định chung về việc sử dụng, theo dõi và tham gia Blog ToanTin.Org. Nội dung của quy định được nêu trong phần này, được áp dụng cho các cá nhân và tập thể nêu bên dưới.


QUY ĐỊNH

I. Quy định đối với ban điều hành

 1. Ban điều hành Blog được phân công theo các quyền hạn chỉ định bởi người quản lý giữ quyền admin. Những người được phân công thực hiện đúng theo quyền hạn của mình.
 2. Ban điều hành không được phép đăng các bài đăng có nội dung sau đây, nếu vi phạm sẽ bị xóa bài không báo trước và cân nhắc khai trừ khỏi ban điều hành:
  • Đăng bài đả kích bất kì một cá nhân hay tập thể nào.
  • Đăng bài liên quan đến chính trị trong và ngoài nước.
  • Đăng bài liên quan đến tôn giáo có nội dung phê bình, đả kích. Các bài đăng về tôn giáo có nội dung tích cực sẽ được cân nhắc kĩ trước khi đăng.
  • Đăng bài có nội dung khiêu dâm, đồi trụy.
  • Đăng bài có nội dung vô nghĩa, thiếu nghiêm túc, lời nói thô thiển vô văn hóa.
  • Đăng bài có nội dung dối trá, bóp méo sự thật.
  • Các bài đăng có nội dung không liên quan đến ToanTin.Org và cộng đồng sinh viên Toán Tin sẽ phải được cân nhắc kĩ trước khi đăng.
 3. Các thành viên trong ban điều hành khi bình luận trong mỗi bài đăng phải thể hiện rõ bút danh của mình đã chọn khi đăng bài.
 4. Thành viên trong ban điều hành không được tự ý sao chép nội dung bài đăng hoặc đăng bài có cùng nội dung ở bất kì một trang thông tin nào khác khi chưa có sự đồng ý của người quản trị.

II. Quy định đối với người theo dõi

 1. Người theo dõi không được bình luận những nội dung sau đây, nếu vi phạm sẽ bị xóa bình luận không báo trước và cân nhắc chặn quyền theo dõi:
  • Bình luận đả kích bất kì một cá nhân hay tập thể nào.
  • Bình luận liên quan đến chính trị trong và ngoài nước.
  • Bình luận liên quan đến tôn giáo có nội dung phê bình, đả kích. Các bình luận về tôn giáo có nội dung tích cực sẽ được cân nhắc kĩ.
  • Bình luận có nội dung khiêu dâm, đồi trụy.
  • Bình luận có nội dung vô nghĩa, thiếu nghiêm túc, lời nói thô thiển vô văn hóa.
  • Bình luận có nội dung dối trá, bóp méo sự thật.
  • Các bình luận có nội dung không liên quan đến ToanTin.Org và cộng đồng sinh viên Toán Tin sẽ phải được cân nhắc kĩ.
 2.  Người theo dõi không được tự ý sao chép nội dung bài đăng khi chưa có sự đồng ý của ban điều hành Blog.

Trên đây là các quy định của Blog ToanTin.Org. Ban điều hành mong muốn mọi người chấp hành nghiêm quy định để xây dựng một môi trường lành mạnh và tốt đẹp hơn.

Thiết kế giao diện: Anders Norén