#31 Làm thế nào để tạo ra 1 tin nhắn với Notepad

Đánh đoạn sau vào Notepad:

@echo off
msg * Go To Hell
shutdown -c “Error! You are stupid!” -s
message
Sau đó save lại với tên : anyname.bat

#32 Làm thế nào để mở Notepad liên tục trên máy tính

Thủ thuật này giúp bạn có thể phá bạn mình bằng cách bật liên tục Notepad trên máy tính ^^
Đánh vào Notepad:
@ECHO off
:top
START %SystemRoot%\system32\notepad.exe
GOTO top
notepad
Save lại với tên bất kì .bat

#33 Làm thế nào để lưu lại thời gian mình làm việc

Bạn có thể đánh đoạn sau vào Notepad
.LOG[All Words Are In Capital Letters]
Save lại với tên “Anyname.txt”.
Mở lại lần nữa.
Khi bạn mở tập tin một lần nữa bạn sẽ thấy trong ngày và thời gian hiện tại được chèn tự động sau khi dòng .LOG. Điều này sẽ xảy ra tự động mỗi khi bạn mở lại file notepad.

#34 Làm thế nào để tạo 1 virus đơn giản trên Notepad

Thủ thuật này giúp bạn test xem chương trình diệt virus của bạn còn hoạt động không
Bạn đánh dòng code sau vào Notepad
X5O!P%@AP[4PZX54(P^)7CC)7}$EICAR-STANDARD-ANTIVIRUS-TEST-FILE!$H+H*
Sau đó save lại với tên : "Virus.exe"
Ngay sau khi bạn lưu tập tin này, chương trình chống virus của bạn sẽ phát hiện các tập tin (virus) ngay lập tức và sẽ cố gắng để xóa nó. Nếu điều này xảy ra sau đó, Antivirus của bạn đang làm việc đúng cách. Nếu không, có lẽ bạn nên tìm một số chương trình đáng tin cậy khác.

#35  Làm thế nào để lập lại liên tục 1 đoạn tin nhắn với Notepad

Bạn có thể đánh đoạn sau vào Notepad
@ECHO off
:Begin
msg * Hi
msg * Are you having fun?
msg * I am!
msg * Lets have fun together!
msg * Because you have been o-w-n-e-d
GOTO BEGIN
Goto
Sau đó bạn có thể save lại với bất kì tên nào với đuôi .bat và đóng file lại.
~~Writen by Minhhuy~~