Chia sẻ cùng các bạn một infographic về Data Scientist. Qua hình, hy vọng các bạn sinh viên có thêm cái nhìn về công việc này cũng như những đòi hỏi của nó. Điều này rất có lợi trong quyết định chọn chuyên ngành của mình.

Data Scientist - Infographic

Quy (quy@faircare.io)