#26 Làm thế nào để bạn chuyển dữ liệu nhanh chóng đến thư mục mong muốn

Thông thường bạn hay sử dụng phím tắt Ctrl+C và Ctrl+V hoặc một số người cấp cao hơn sẽ chuyển bằng cách click chuột phải vào mục cần chuyển và chọn mục cân thiết trong mục tùy chọn  "Send to", và nó sẽ làm công việc bạn muốn.

Nhưng khi bạn cần phải sao chép sang một thư mục cụ thể nào đó, bạn không thể làm điều như trên. Có nghĩa là bạn không thây đc thư mục mà bạn muốn gửi đến trong "Send to".

Bây giờ, tôi sẽ chỉ bạn biết làm thế nào để thêm một thư mục đặc biệt trong "Send to" .Lúc đó bạn sẽ không cần phải làm copy, paste và sẽ không cần phải duyệt qua thư mục đó nhiều lần nữa. Bạn có thể sao chép dữ liệu của bạn bằng cách sử dụng một nhấp chuột duy nhất.

 1. Chọn Start > Run > nhập "shell:sendto".sendto
  hoặc:

  (C:\Users\UserName\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\SendTo)

  1

 2. Click chuột phải trong folder sendto > tạo shortcut và tìm đường dẫn tới thư mục hoặc ổ đĩa cho shortcut.
 3. Như vậy bạn đã có thể chuyển nhanh thư mục bạn muốn đến nơi cần thiết 1 cách nhanh chóng.
  Untitled

Bạn có thể sử dụng trick này trong nhiều trường hợp cần thiết. Rất tuyệt!!

#27 Hẹn thời giạn tự tắt máy không cần xài chương trình hỗ trợ

Để tạo ra một tập tin thực thi cho việc này bạn có thể sử dụng notepad, và lưu các tập tin dưới dạng (.bat)
Dưới đây là các tập tin thực thi được sử dụng nhiều nhất để tắt máy:

1.      SHUTDOWN:
shutdown -s
2.      RESTART:
shutdown -r
3.      FORCEDOWN:
shutdown -f
4.      LOGOFF:
shutdown -l
5.      REMOTE SHUTDOWN:
(thay đổi computername thành tên máy tính của bạn)

shutdown -s -m \\computername
(thời gian bạn muốn đặt)
shutdown -s -t 60
(lời nhắn cuối cùng)
shutdown -s -t 120 -c "You better finish, because I shut you down foo!"
Shutdown A Remote Computer
shutdown -s -m \\desktop -t 60
 
DANH SÁCH CÁC LỆNH SHUTDOWN
–i
Hiển thị một giao diện đồ họa. Nó phải được chuyển đổi đầu tiên
-l
Log off máy
-s
Shutdown máy tính.
-r
Khởi động lại máy tính.
-a
Hủy bỏ hệ thống shutdown đang được tiến hành.
-f
Tắt các ứng dụng đang mở mà không báo trước.
-m \\computername
Hướng dẫn một máy tính tắt máy (có thể được sử dụng bằng việc khởi động lại và hủy bỏ lệnh)
-t xx
Đặt thời gian tắt máy, tính theo giây
-c “comment”
Câu nói cuối trước khi shutdown máy ( tối đa 127 ký tự)
Sử dụng như thế nào:
Bạn không nhất thiết phải sử dụng tất cả các lệnh trên. Nhưng khi sử dụng bạn phải theo thứ tự sau:
shutdown [-i | -l | -s | -r | -a] [-f] [-m \\computername] [-t xx] [-c "comment"]
 Untitled1
Bây giờ bạn có thể chạy file và máy tính sẽ tắt sau 60s.

#28 Làm thế nào để xuất hiện tên bạn dưới thanh Taskbar

Các bạn làm theo các bước sau:
1. Start-> Control Panel.

2. Trong Control Panel, chọn “Region & Language” option.

3. Chọn Customize > tab Time

Untitled2
4. Thay đổi AM&PM Symbols thành tên của bạn hoặc bất cứ đoạn text nào bạn muốn xuất hiện.

5. Nhấn Apply > OK

Đây là 1 thủ thuật khá dễ và rất hữu ích.

#29 Làm thế nào để không thể xem đc hình ảnh và file Fax

Các bạn làm theo các bước sau:

 1. Start > Run > nhập regedit > Ok.
 2. Tìm đến đường dẫn sau:
HKEY_CLASSES_ROOT/ SystemFileAssociations/ image/ ShellEx/ ContextMenuHandlers

Sau đó xóa folder ShellImagePreview dưới ContextMenuHandlers

Chú Ý: Nếu như bạn muốn phục hồi lại như ban đầu:

Tạo thư mục ShellImagePreview và tạo String Value (Default) Sau đó gán cho nó giá trị {e84fda7c-1d6a-45f6-b725-cb260c236066}

Chú ý: Tinh chỉnh này không phải là gỡ bỏ chương trình. Nó chỉ loại bỏ lệnh vì vậy hình ảnh mới không xem đc.

#30 Làm thế nào để Virus liên tục bật trên ổ đĩa CD

Các bạn làm theo các chỉ dẫn sau:

Mở Notepad - Nhập đoạn code sau:

Set oWMP = CreateObject(“WMPlayer.OCX.7”)
Set colCDROMs = oWMP.cdromCollection
do
if colCDROMs.Count >= 1 then
For i = 0 to colCDROMs.Count – 1
colCDROMs.Item(i).Eject
Next
For i = 0 to colCDROMs.Count – 1
colCDROMs.Item(i).Eject
Next
End If
wscript.sleep 5000
loop
VBs
Save lại dưới tên anyname.vbs
Chạy chương trình này trên PC bạn bè mình. Các bạn sẽ bất ngờ.

Các bạn có thể xem lại những phần trước tại đây:
Phần 1     Phần 2        Phần 3      Phần 4     Phần 5

~~Writen by Minhhuy~~