#21 Một số thủ thuật hay khi điều chỉnh trên Registry

Registry là  một cơ sở dữ liệu phân cấp lưu trữ các giá trị của các biến trong các cửa sổ và các ứng dụng, dịch vụ chạy trên windows.
Các hệ điều hành và các chương trình khác cũng sử dụng registry để lưu trữ về user, về cấu hình hiện tại của hệ thống và các thành phần của nó.

SUBTREE: Subtree là những root, hoặc là những bộ phận chính của registry.
The registry được chia làm 5 subtree. Các cây con chứa keys, subkeys, ans enteries trong đó các dữ liệu được lưu trữ.

DANH SÁCH CÁC SUBTREE:
HKEY_CLASSES_ROOT
HKEY_CURRENT_USER
HKEY_LOCAL_MACHINE
HKEY_USERS
HKEY_CURRENT_CONFIG

Các thủ thuật:

Trước hết là bạn cần mở Registry Editor:

start> run> regedit

 1. BỎ NHỮNG MŨI TÊN SHORTCUT
  Các bước thực hiện:
  1: Mở regedit.exe
  2: Cuộn xuống để thấy các khóa sau đây:
  [HKEY_CLASSES_ROOT\lnkfile]
  Dưới lnkfile key, trong khung bên phải, chọn và xóa giá trị String tên IsShortcut.
 2. TẮT CHUỘT PHẢI TRÊN DESKTOP VÀ EXPLORER.
  Các bước thực hiện:
  1: Mở regedit.exe
  2: Cuộn xuống để theo các khóa sau:
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies]
  Trong khung bên trái, click phải vào Policies key và tạo một khóa mới  đặt tên là Explorer.
  Trong Explorer key, trong bảng bên phải, tạo một giá trị DWORD mới có tên NoViewContextMenu và thiết lập giá trị dữ liệu của nó thành 1 để vô hiệu hóa các trình đơn ngữ chuột phải trên desktop, và 0 để kích hoạt nó.Chú Ý: Bạn có thể xóa hoàn toàn giá trị DWORD tên NoViewContextMenu nếu như bạn muốn sử dụng chuột phải trở lại.
 3. TẮT CHUỘT PHẢI TRÊN THANH TASKBAR
  Các bước thực hiện:
  1: Mở regedit.exe.
  2: Cuộn chuột xuống và đi theo đường dẫn sau:
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]
  Trong cửa sổ bên phải, tạo một giá trị DWORD mới có tên NoTrayContextMenu và thiết lập giá trị dữ liệu của nó thành 1 để vô hiệu hóa quyền menu ngữ cảnh chuột vào thanh tác vụ, và để 0 để kích hoạt nó.
  Chú Ý: Bạn có thể xóa hoàn toàn giá trị DWORD tên  NoTrayContextMenu khi bạn muốn kích chuột phải
 4. TẮT HOTKEYS WINDOWS
  Các bước thực hiện:
  1: Mở regedit.exe.
  2:  Cuộn chuột xuống và đi theo đường dẫn sau:
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]
  Trong khung bên phải tạo một giá trị DWORD mới có tên NoWinKeys và thiết lập giá trị dữ liệu của nó thành 1 để vô hiệu hóa
  cửa sổ các phím nóng, và 0 để kích hoạt nó.
  Chú Ý: Bạn có thể xóa hoàn toàn giá trị DWORD tên  NoWinKeys khi bạn muốn tái sử dụng lại
 5. TẮT CONTROL PANEL.
  Các bước thực hiện:
  1: Mở regedit.exe.
  2: Cuộn chuột xuống và đi theo đường dẫn sau:
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]
  Trong khung bên phải tạo một giá trị DWORD mới có tên NoControlPanel và thiết lập giá trị dữ liệu của nó thành 1 để vô hiệu hóa, và 0 để kích hoạt nó.
  Chú Ý: Bạn có thể xóa hoàn toàn giá trị DWORD tên NoControlPanel khi bạn muốn tái sử dụng lại
 6. TẮT FOLDER AND SEARCH OPTION.
  Các bước thực hiện:
  1: Mở regedit.exe.
  2: Cuộn chuột xuống và đi theo đường dẫn sau:
  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\ Explorer]
  Trong khung bên phải tạo một giá trị DWORD mới có tên NoFolderOptions và thiết lập giá trị dữ liệu của nó thành 1 để vô hiệu hóa
  cửa sổ các phím nóng, và 0 để kích hoạt nó.
  Chú Ý: Bạn có thể xóa hoàn toàn giá trị DWORD tên NoFolderOptions khi bạn muốn tái sử dụng lại.
 7. TẠO THÊM CÁC ỨNG DỤNG THÊM KHI NHẤN CHUỘT PHẢI NGOÀI DESKTOP
  Các bước thực hiện:
  1: Mở regedit.exe.
  2: Cuộn chuột xuống và đi theo đường dẫn sau:
  [HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\Background\shell]
  Giả sử như đây minh muốn thêm ứng dụng Paint vào chuột phải:
  Trong khung bên trái, click chuột phải vào khóa shell và tạo một khóa mới được gọi là Paint.
  Trong khung bên trái, click chuột phải vào phím sơn và tạo một khóa mới được gọi là command
  Trong khóa command,  trong khung bên phải nhấp đúp chuột vào (Default) string key và thay đổi dữ liệu của nó: C: \ Windows \ System32 \ mspaint.exe( ở đây là đường dẫn đến nơi mở Paint)
  Chú  Ý: Bây giờ khi bạn nhấn chuột phải ngoài desktop , sẽ xuất hiện 1 menu mới có tên Paint được thêm vào menu chính.
  Ở đây bạn có thể thêm bất kỳ chương trình bạn muốn đẻ có thể mở 1 cách thuận tiện nhất.
 8. THÊM  CONTROL PANEL KHI NHẤN CHUỘT PHẢI NGOÀI DESKTOP.
  Các bước thực hiện:
  1: Mở regedit.exe.
  2: Cuộn chuột xuống và đi theo đường dẫn sau:
  [HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\Background\shell]
  Trong khung bên trái, click chuột phải vào khóa shell và tạo một khóa mới được gọi là Control Panel.
  Trong khung bên trái, click chuột phải vào phím sơn và tạo một khóa mới được gọi là command.
  Trong khóa command,  trong khung bên phải nhấp đúp chuột vào (Default) string key và thay đổi dữ liệu của nó: rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL
  Chú Ý: Bây giờ khi bạn nhấn chuột phải ngoài desktop, sẽ xuất hiện 1 item mới tên Control Panel.
 9. TẮT QUYỀN TRUY CẬP VÀO 1 Ổ ĐĨA NÀO ĐÓ.
  Các bước thực hiện:
  1: Mở regedit.exe.
  2: Cuộn chuột xuống và đi theo đường dẫn sau:
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]
  Trong khung bên phải tạo một giá trị DWORD mới có tên NoViewOnDrive và thiết lập giá trị dữ liệu của nó tới số ổ đĩa mà bạn muốn ẩn theo danh sách dưới đây:
  A: 1 , B: 2 , C: 4 , D: 8 , E: 16 , F: 32 , G: 64 , H: 128          (ALL: 67108863)
  Chú Ý: Bạn có thể xóa giá trị DWORD NoViewOnDrive khi bạn muốn truy cập vào ổ đĩa lại như bình thường.
 10. TẮT TASK MANAGER
  Các bước thực hiện:
  1: Mở regedit.exe.
  2: Cuộn chuột xuống và đi theo đường dẫn sau:[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\ System]
  Trong khung bên phải tạo một giá trị DWORD mới có tên DisableTaskMgr và thiết lập giá trị dữ liệu của nó thành 1 để vô hiệu hóa hoặc 0 để kích hoạt.
  Chú Ý: Bạn phải khởi động lại Windows thì thay đổi này mới có hiệu lưc.

#22 Xóa  Recycle Bin ngoài Desktop

Đây là 1 thủ thuật giúp bạn xóa icon recycle Bin ngoài desktop
Các bạn làm theo các bước sau:
Start->run->gpedit.msc-> user configuration ->administrative template ->desktop->
Remove recycle bin from desktop->double click->thay đổi từ  not configured sang enable->apply và nhấn  ok.
remove
remove2
Bây giờ thì icon recycle bin đã biến mất ngoài desktop
Chú Ý: Nếu như bạn muốn icon recycle bin của bạn xuất hiện lại trên desktop, bạn có thể chọn "not configured"
Sau khi chắc chắn các thiết lập, ta có thể chạy lệnh gpupdate.exe.

#23 Làm sao có thể khởi động lại máy khi không thể khởi động lại máy tính của bạn.

Giữ phím Shift trong khi bấm vào nút Shutdown,
máy tính của bạn sẽ khởi động lại mà không cần khởi động lại máy tính.
Điều này tương đương với thuật ngữ "HOT Reboot".

#24 Làm thế nào để Seach nhanh chóng trên PC hoặc laptop.

Thủ thuật này giúp bạn lưu lại tất cả các thư mục con hoặc các tập tin phụ trong tập tin mà không cần phải truy cập và ổ đĩa hoặc thư mục
Đầu tiên các bạn khởi động Cmd: start> run> cmd
Chọn thư mục hoặc ổ đĩa mà bạn muốn phân tích các thư mục con và các tập tin.
Giả sử như ở đây tôi chọn ổ đĩa D.
dir
1. Nếu bạn muốn quét tất cả các thư mục con và các tập tin trong đó có mặt bên trong các thư mục con,  gõ lệnh sau:
dir *.* /s /b > list.txt
2. Nếu bạn muốn tìm kiếm các tập tin chỉ của microsoft,  sử dụng lệnh sau:
dir *.doc /s /b > list.txt
3. Nếu bạn chỉ muốn xem các tập tin pdf sử dụng lệnh sau:
dir *.pdf /s /b > list.txt
4. Nếu bạn muốn tìm kiếm một tập tin với tên cụ thể nói address.doc
dir address.* /s /b > list.txt
hoặc
dir address.doc /s /b > list.txt

1 file Text Document sẽ được tạo ra tự động trong ổ đĩa của bạn hoặc folder. Thủ thuật này sẽ giúp đỡ bạn rất nhiều trong việc tìm bất cứ điều gì và nó giúp tiết kiệm rất nhiều thời gian của bạn.

#25 Làm thế nào để tạo Super Folder

Khi bạn muốn tạo 1 folder bị khóa mà không cần phải sử dụng đến 1 chương trình thứ 3 hoặc tạo mật khẩu trên windows.
Các bạn có thể làm theo các bước sau:

Vào start> run> cmd

Trong cửa sổ cmd,
nhập: cacls "tên folder" /E /P everyone:n
để lấy lại quyền truy cập
Nhập: cacls "tên folder" /E /P everyone:f
1
2
Như các bạn thấy, folder đã không thể bị xóa dễ dàng. Vì vậy, các bạn có thể dễ dàng để những tài liệu mật của mình vào những folder này^^

Các bạn có thể xem lại các phần đầu tại đây:
Phần 1:
Phần 2:
Phần 3:
Phần 4:

~~Writen by Minhhuy~~