Khi những đứa trẻ nhìn vào tấm ảnh, chúng sẽ nhận biết được các đối tượng chính như: chó, mèo, sách, vở...  Bây giờ, máy tính đủ thông minh để làm việc đó.

Đây là đề tài thuộc bên Thị Giác Máy Tính (computer vision) và máy học (machine learning). Các bạn sẽ có cơ hội biết đến lĩnh vực này nếu các bạn theo chuyên ngành Phương Pháp Toán Trong Tin.
Mời các bạn xem video để biết thêm chi tiết.

T.X