Tiếp tục series nào.........

#11 Ẩn các dữ liệu trong Notepad

Dưới đây là các trick rất thú vị để ẩn văn bản bên trong file soạn thảo mặc định của  "Notepad" bằng cách sử dụng dấu nhắc lệnh ^^. Nhưng thủ thuật này chỉ hoạt động trên hệ thống tập tin NTFS.
Cách 1: (cái này mình cũng chưa thử vì nó tương đối là ảo @@)

Các bước thực hiện:

 1. Start > run > cmd
 2. Nhập  cd to move to C:\> drive hoặc Type cd desktop to move to your desktop.
 3. Nhập code bên dưới vào cmd :
  notepad file.txt: hidden
 4. Viết bất kì những gì bạn muốn và save file lại (Ctrl+S)
 5. Tìm đến file .txt nào đó bạn muốn và mở nó lên. Bạn sẽ không thấy bất kỳ dữ liệu nào trong đó ^^
 6. Để lấy lại các dữ liệu ẩn, bạn mở cmd và nhập lệnh sau:
  Notepad file.txt:hidden.

Hãy tận hưởng nó, 100% hoạt động đó

Cách 2: Các bạn chép đoạn code vào notepad. Sau đó lưu lại có đuôi là .bat. Chạy .bat mới vừa tạo. Nhập mật khẩu --->Chép các file cần ẩn vào thư mục. Chạy lại .bat.

Code :

cls
ECHO OFF
tiêu đề thư mục Baomat
nếu EXIST "HTG Locker" goto UNLOCK
nếu không tồn tại Baomat goto MDLOCKER
: CONFIRM
Echo Bạn có chắc chắn bạn muốn khóa thư mục (Y / N)
set / p "cho =>"
if% cho% == Y goto KHÓA
if% cho% == y goto KHÓA
if% cho% == n goto END
if% cho% == N goto END
vang lựa chọn không hợp lệ.
goto CONFIRM
: KHÓA
ren Baomat "HTG Locker"
attrib + h + s "HTG Locker"
vang Thư mục bị khóa
goto End
: UNLOCK
echo Nhập mật khẩu để mở khóa thư mục
set / p "vượt qua =>"
nếu không vượt qua%% == PASSWORD_HIT goto FAIL
attrib -h -s "HTG Locker"
ren "HTG Locker" Baomat
Thư mục thành công vang Unlocked
goto End
: FAIL
vang mật khẩu không hợp lệ
goto cuối
: MDLOCKER
md Baomat
vang Baomat tạo thành công
goto End
: End

LƯU Ý:  PASSWORD_HIT là mật khâu để vào thư mục. Các bạn có thể đổi nó thành mật khẩu của riêng mình,

Như vậy là bạn đã có khóa rồi >> Coppy Lock.bat vào thư mục mà bạn muốn khóa >> Click vào file lock.bat thì một bảng thông báo hiện lên. Các bạn nhấn Y để đồng ý khóa file lại.

Untitled

Sau đó file trong folder của bạn sẽ bị ẩn đi.
Nếu như bạn muốn mở lại. Rất đơn giản, bạn nhấn vào file lock.bat và nhập mật khẩu của bạn. Have fun^^

Untitled1

#12 Làm thế nào để giấu User Account Trong Windows Login

Các bạn làm theo các bước sau:

Bước 1: Start > Run > "regedit"

Bước 2: Các bạn đi theo đường dẫn:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\Winlogon

Bước 3: Tại bảng điều khiển bên trái, nhấp chuột phải vào Winlogon, chọn New > Key.
Nhập SpecialAccounts và nhấn Enter.

Bước 4: Tiếp tục tại bảng điều khiển bên trái, nhấp chuột phải vào SpecialAccounts, chọn New > Key.
Nhập UserList và nhấn Enter.

Bước 5: Tại cửa sổ bên phải của UserList, các bạn nhấp chuột phải >New >DWORD (32bit) Value.

Nhập vào tên tài khoản mà bạn muốn ẩn, nhập Enter.eg:  Account.

Bước 6: Trong khung bên phải, nhấn chuột phải vào tên tài khoản người dùng và chọn Modify.
Để ẩn tài khoản của bạn, nhập 0 > click ok.

Bất cứ khi nào bạn muốn tài khoản của bạn không ẩn nữa, các bạn thay số 0 thành số 1.

#13 Đổi tên ổ đĩa

Để đổi tên ổ đĩa, các bạn làm theo các bước sau:

 1. Start >Control Panel >Administrative Tools >Computer Management >Disk Management >
  Sẽ xuất hiện bảng Disk Management
 2. Chọn ổ đĩa bạn muốn đổi tên, nhấp chuột phải > Change Drive Letter and Parts for ...
 3. Chọn Change
 4. Chọn tên bạn muốn đổi >ok

Cách 2:

Bạn có thể thay đổi trực tiếp bằng cách nhập lệnh sau trong khung Run: diskmgmt.msc
Sau đó kích chuột phải vào phân vùng mà tên bạn muốn thay đổi (nhấp vào vùng trắng ngay dưới chữ "Volume") và chọn "change drive letter and paths" Từ đây bạn có thể thêm, xóa hay ổ đĩa thay đổi chữ cái và đường dẫn đến các phân vùng.

#14 Thay đổi Folder Background

Các bạn làm theo các bước sau:

 1. Mở cmd( chắc khỏi cần chỉ nữa)  và xét quyền cho thư mục là system.
  Để xét quyền System, ta sử dụng lệnh ATTRIB .
  Các bạn có thể gõ lệnh  ATTRIB /? để hiểu thêm về cách viết và ý nghĩ của lệnh này.
  ATTRIB [+R | -R] [+A | -A ] [+S | -S] [+H | -H] [drive:][path][filename] [/S [/D]]+   Sets an attribute. // dấu + để thêm thuộc tính
  –   Clears an attribute. // dấu – để loại bỏ thuộc tính
  R   Read-only file attribute. // thuộc tính chỉ đọc
  A   Archive file attribute. // thuộc tính lưu trữ
  S   System file attribute. // thuộc tính hệ thống
  H   Hidden file attribute. // thuộc tính ẩn
  [drive:][path][filename] Specifies a file or files for attrib to process. // đường dẫn đến ổ đĩa, thư mục và tập tin cần đặt thuộc tính ( nếu tên tập tin và thư mục có chứa khoảng trắng hay kí tự đặc biệt bạn cần phải để đường dẫn trong dấu “” )
  /S  Processes matching files in the current folder
  and all subfolders. // tham số này sẽ thực hiện lệnh đố với file nằm trong thư mục hiện hành và tất cả thư mục con
  /D  Processes folders as well. // tham số này chỉ dùng để đặt thuộc tính cho thư mục và thư mục con chứ không đặt thuộc tính cho file bên trong thư mục.
  Giả sử có một thư mục "clip hot" trong ổ đĩa "E: \" , trong đó bạn muốn thiết lập một hình nền như ảnh nền.
  Nhập  .: attrib + s E: \ clip hot
 2. Mở Notepad và copy đoạn code sau:
  [ExtShellFolderViews]
  {BE098140-A513-11D0-A3A4-00C04FD706EC} = {BE098140-A513-11D0-A3A4-00C04FD706EC}
  [{BE098140-A513-11D0-A3A4-00C04FD706EC}]
  Attributes=1
  IconArea_Image=D:\Wallpaper\Image1.jpg

  IconArea_Text=0x00000000

  Bây giờ bạn thay đổi "path_of_the_wallpaper" vào đường dẫn chính xác của hình nền mà bạn muốn thiết lập làm hình nền. Giả sử các hình nền được lưu trữ trong "D: \ Wallpaper \ Image1.jpg".

 3. Sau đó bạn lưu file với tên "Desktop.ini" (bao gồm cả dấu ngoặc kép) và sao chép tập tin vào thư mục bạn mong muốn như  "clip hot" trong ví dụ của chúng ta.
 4. Sau đó bạn đóng folder, mở lại bạn sẽ thấy hình bạn chọn trên Background

#15 Dấu văn bản dưới 1 hình ảnh bất kỳ

Các bạn làm theo các bước sau:

Bước 1: Copy bất kỳ 1 bức hình nào vào C: directory

Mở cmd (Administrative mode)

Bước 2: Nhập lệnh cd\ và nhấn enter

Bây giờ các bạn nhập lệnh sau:

echo “văn bản bạn muốn ẩn” >> image.jpg

thay đổi “văn bản bạn muốn ẩn” thành tin nhắn của bạn cũng như tên hình bạn muốn chọn

stegno1

Bây giờ bạn mở tấm hình đó lên bằng Notepad và bạn sẽ thấy tin nhắn ẩn được đặt tại cuối cùng của nội dung tấm ảnh ^^

DJ RS

Ở đây bạn có thể thấy văn bản ẩn của mình được thể hiện trong notepad tại cuối cùng của text. Hình ảnh là một mẹo tuyệt vời để gửi tin nhắn bí mật của bạn đến bạn bè của bạn.

Các bạn có thể xem lại những phần trước tại đây:

Phần 1     Phần 2         Phần 4     Phần 5      Phần 6

continue.....

~~Writen by Minhhuy~~