P1 continue......

#6 Một số lệnh DOS quan trọng giúp bạn trở thành 1 lập trình viên tốt hơn

DANH SÁCH MỘT SỐ LỆNH DOS:

Đầu tiên các bạn phải mở cmd:
Các bạn vào: start> run> cmd

 1. Tạo 1 thư mục mới:
  Lệnh:

  C:\>mkdir hack
  Hoặc
  C:\>md hack
  [hack là tên thư mục mới]
 2. Loại bỏ 1 thư mục:
  Lệnh:

  C:\>rmdir hack
  Hoặc
  C:\>rd hack
  [hack là tên thư mục của bạn].
 3. Xóa màn hình:
  Lệnh:
  C:\>cls
 4. Xem nội dung hoặc các thư mục con của thư mục:
  Lệnh:

  C:\>dir
  Hoặc
  C:\>dir /p
  [“dir /p” :xem từng trang].
  Hoặc
  C:\>dir /a
  [“dir /a” :xem tất cả thư mục và thư mục ẩn].
  Hoặc
  C:\>dir /ah
  [“dir /ah”: chỉ xem các thư mục ẩn].
 5. Thay đổi thư mục:
  Lệnh:

  C:\>cd hack
  [hack là tên thư mục của bạn].
  C:\>cd..
  [sau cd.. là đưa thư mục của bạn lên 1 bậc là lên thư mục mẹ]
  C:\>cd\
  [sau cd\ sẽ đưa thư mục bạn đến thư mục đầu tức là các ổ cứng]
 6. Đổi tên thư mực hoặc tập tin:
  Lệnh:
  C:\>ren hack hacknew
  [Bằng lệnh này sẽ đổi tên tập hack thành hacknew]
 7. Chuyển file đến 1 ổ đĩa khác:
  C:\>move sourcepath destinationpath
  Lệnh:
  C:\>move C:\hack.txt D:\
  [hack.txt là tên thư mục của bạn].
 8. Tạo file mới:
  Lệnh:

  C:\>copy con hack.txt
  [Một khi bạn tạo file mới, nhần Enter và chỉnh sửa thông tin bên trong file.
  Để lưu tập tin, giữ CTRL và nhấn Z. Nó sẽ trở thành ^Z. Một khi điều này được nhập vào thì bạn nhấn Enter để lưu và thoát khỏi tập tin].
  [hack.txt là tên file của bạn].
 9. Xem nội dung của tập tin văn bản:
  Lệnh:

  C:\>type hack.txt
  [hack.txt là tên file của bạn]
 10. Xóa file:
  Lệnh:

  C:\>del hack.txt
  [hack.txt là tên file của bạn].
 11. Chỉnh sửa file:
  Lệnh:

  C:\>edit hack.txt
  [hack.txt là tên file của bạn].
 12. Sao chép file đến 1 địa điểm khác:
  C:\>copy sourcepath destinationpath
  Lệnh:

  C:\>copy C:\hack.txt D:\
  [hack.txt là tên file của bạn].
 13. Sao chép file từ 1 địa điểm khác:
  C:\>xcopy sourcepath destinationpath /s
  Lệnh:

  C:\>xcopy C:\hack D:\ /s
  [hack là tên thư mục]
 14. Thoát chương trình:
  Lệnh:
  C:\>exit

#7  Bật Registry Editor khi đã bị tắt bởi administrator:

Dưới đây là một số thủ thuật đơn giản giúp cho bạn có thể bật Registry Editor khi đã bị tắt bởi Administrator.

Các bạn làm theo các bước dưới đây:

 1. Mở Notepad và copy dòng lệnh sau:
  REGEDIT4
  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]
    "DisableRegistryTools"=dword:00000000
  Untitled
 2. Sau đó save với tên anything.reg
 3. Double click vào file bạn mới save
 4. Hoàn thành.

#8 Chế độ God Mode trên Win 7,8,8.1 hay 10

Đây là các bước tạo trên Win 7. Trên win 8,8.1 hay 10 làm tương tự.

Để tạo "God Mode", đầu tiên các bạn cần tạo 1 folder mới

Sau đó đổi tên thư mục như sau :
Untitled

GodMode.{ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C}

Khi bạn tạo thành công sẽ thấy được 1 folder có hình như Control Panel và trong đó sẽ có hàng trăm tùy chọn để bạn kiểm soát việc truy cập.

#9 Ẩn folder bằng cách sử dụng cmd

Chẳng hạn bạn muốn ẩn thư mục ABc tại ổ C.

Các bạn làm theo các bước dưới đây:

Bước 1: Bật Run và nhập cmd

Bước 2: Nhập code: attrib +s +h C:\ABC và nhấn Enter

Untitled2

Hãy thử nó với máy tính của bạn:
Trong đó:
C:\ :tên ổ đĩa
ABC: tên folder
+h = ẩn folder
+s = liệt kê folder vào file hệ thống - do đó những file ẩn sẽ đc bảo về bởi hệ thống.

Bước 3: Nếu như bạn muốn thư mục đó hiện lại....

Bước 4: Nhập code:  attrib -s -h C:\ABC.

#10 Giấu phân vùng ổ cứng

Điều này rất hữu dụng cho những ai muốn dấu đi dữ liệu của mình.
Các bạn làm theo các bước sau:

 1. Start > Run > nhập "diskpart".
  Cửa sổ DOS Window sẽ xuất hiện với dòng mô tả:
  DISKPART>
 2. Sau đó nhập "list volume"
  Kết quả sẽ giống như hình dưới đây
 3. Chẳng hạn như bạn muốn ẩn ổ đĩa E, nhập "select volume 4"
  Sau đó sẽ xuất hiện dòng chữ  { Volume 4 is the selected volume}
 4. Sau đó nhập  "remove letter E"
  Sẽ xuất hiện dòng thông báo  { Diskpart Removed the Drive letter }Untitled3 

  Nếu như bạn muốn ổ đĩa của bạn trở về bình thường, các bạn làm như sau:
  Untitled4
  Các bạn làm các bước như trên để chọn ổ đĩa E nhưng đến bước 4, các bạn nhập  "ASSIGN LETTER E". Điều này làm cho ổ đĩa của bạn hiện lại bình thường.
  Hãy tận hưởng Cool trick này nhé.

Các bạn có thể xem lại những phần trước tại đây:
Phần 1     Phần 3      Phần 4     Phần 5    Phần 6

~~Writen by Minhhuy~~