BLOG

Diễn đàn sinh viên Toán Tin – khoa Toán Tin học đại học Khoa Học Tự Nhiên TPHCM

Thể loại: Tài liệu

Page 1/2

hungnn

Câu lạc bộ Tin Học, Tài liệu

50 thủ thuật và hack mà bạn chưa biết về máy tính của bạn (P8)

maxresdefault

Câu lạc bộ Tin Học, Tài liệu

50 thủ thuật và hack mà bạn chưa biết về máy tính của bạn (P7)

tips-and-tricks

Bài toán vui, Học thuật, Tài liệu, Tin tức

50 thủ thuật và hack mà bạn chưa biết về máy tính của bạn (P6)

weben-7a1c5

Học thuật, Tài liệu, Thuật toán hay

50 thủ thuật và hack mà bạn chưa biết về máy tính của bạn (P5)

download

Câu lạc bộ Tin Học, Tài liệu

50 thủ thuật và hack mà bạn chưa biết về máy tính của bạn (P4)

images (3)

Câu lạc bộ Tin Học, Tài liệu, Thuật toán hay, Tin tức

50 thủ thuật và hack mà bạn chưa biết về máy tính của bạn (P3)

images (2)

Câu lạc bộ Tin Học, Tài liệu, Thuật toán hay

50 thủ thuật và hack mà bạn chưa biết về máy tính của bạn (P2)

images (1)

Câu lạc bộ Tin Học, Tài liệu, Thuật toán hay

50 thủ thuật và hack mà bạn chưa biết về máy tính của bạn (P1)

Poincare_larger

Bài toán vui, Học thuật, Tài liệu, Thuật toán hay

Giả thuyết Poincaré đã tìm thấy lời giải

1

Học thuật, Tài liệu

Làm sao để dạy máy tính hiểu các hình ảnh

Thiết kế giao diện: Anders Norén